Przejdź do strony: Etap rezerwacji mieszkania

Etap umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska zawierana jest w trakcie obowiązywania rezerwacji mieszkania. Dokładny termin spotkania u notariusza zostanie wspólnie z Państwem ustalony z odpowiednim wyprzedzeniem.

Tak, deweloper zapewnia otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy, w ramach którego wyodrębnione są rachunki indywidualne. Wszelkie wpłaty związane z ceną konkretnego mieszkania dokonywane są na przypisany do tego mieszkania specjalny rachunek bankowy. Wypłata środków z indywidualnego rachunku powierniczego na rzecz Dewelopera możliwa jest jedynie po spełnieniu przez Dewelopera określonych warunków opisanych w harmonogramie przedsięwzięcia deweloperskiego.

Przekazanie Państwu mieszkania możliwe jest dopiero na podstawie uzyskanego przez Dewelopera pozwolenia na użytkowanie. W tym celu, po zakończeniu prac budowlanych, generalny wykonawca zgłasza gotowość projektu do odbioru przeciwpożarowego, sanitarnego i nadzoru budowlanego. Równolegle do tych czynności Deweloper przeprowadza odbiory inwestorskie, w trakcie których weryfikowany jest sposób wykonania mieszkań i części wspólnych budynku. Ustalimy z Państwem dogodny termin wydania mieszkania dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli pewność, że Państwa mieszkanie zostało dobrze i starannie wykonane, a wszelkie zgłoszone przez naszych inspektorów usterki zostały należycie usunięte.

Kaucja wpłacana jest w celu wyrównania poniesionych przez Dewelopera kosztów utrzymania mieszkania i części wspólnych budynku w okresie pomiędzy przekazaniem Państwu mieszkania, a przeniesieniem jego własności na Państwa rzecz. Rozliczenie kaucji następuje na podstawie faktycznego zużycia mediów oraz kosztów utrzymania części wspólnych w takiej proporcji, jaka wynika z wielkości posiadanego przez Państwa udziału. Niewykorzystana część kwoty wraca na wskazany przez Państwo nr rachunku bankowego. Termin wpłaty kaucji jest tożsamy z terminem wpłaty ostatniej transzy.

Na każdym etapie Zakupu mieszkania jesteśmy do Państwa dyspozycji, na stronie internetowej znajdą Państwo kontakt do pracowników Biura Obsługi Klienta. Chętnie przeprowadzimy Państwa przez proces zakupu, odpowiemy na wszelkie zadane pytania. Po zawarciu umowy deweloperskiej wskażemy Państwu kontakt do naszych architektów, którzy pomogą w dopasowaniu mieszkania do Państwa potrzeb. Po odbiorze kluczy przekażemy namiar do pracowników działu inwestycji, odpowiedzialnych za stan techniczny mieszkań.

Przejdź do strony: Usługi dodatkowe